top of page
  • Writer's pictureטלי גנט מרדכי

הבית שבתוכנו

ביבליותרפיה- למצוא את הבית בתוכנו, את כוחות ההתמודדות והיצירה, את שיווי המשקל הפנימי. לא להדוף ולא לשלול את הרגשות, אלא להעלות אותם על פני השטח מתוך הבנה שדווקא חיבור לחוויה הפנימית ושאיפה להבנה רחבה אודותיה הם אלה שיחלצו אותנו מתחושת תקיעות או חוסר משמעות.


קל מאוד להישאב לאילוצי החיים, למחויבויות השונות, ללו"ז צפוף בעבודה, אבל כדי לאפשר לעצמנו חיים אותנטיים עם משמעות והתפתחות, חשוב לתת מקום גם לעולם הפנימי.

נדוש ככל שזה נשמע, הבסיס לכך הוא החיבור לעצמנו. עם נקודות החוזק והתורפה שבנו, עם החלקים המקדמים, שבהם אנחנו מלאי תעוזה ופעולה, אבל גם עם אלה הדהויים, המורכבים והמסוכסכים שבנו.


עבודה נפשית היא עבודה כרונית, הכרחית ובעלת ערך. הנפש שלנו לא יכולה לחכות לזמן ספציפי כדי לקבל את תשומת הלב- זה לא כמו לקחת את הרכב למוסך אחת לשנה, לצאת לחופשה, לצום ליום אחד.

חוויה של אדישות ומונוטוניות, חוסר התפעלות ושעמום מהחיים ראוי להמיר בספונטניות ומלאות, צמיחה ושחרור.

וכך, להתפייס עם זיכרונות ותפיסות מעכבות, להיות בדיאלוג עם דמויות של אחרים שהופנמו בנו, להחיות נקודות מבט, ריחות, קולות, חפצים, צעצועים, מקומות ואנשים, ומתוך כך להתחבר לאני האמתי, לשחזר ולהתקרב ולפעמים גם למוסס ולבנות מחדש –

Comments


bottom of page