top of page

מהי ביבליותרפיה

טיפול באמצעות אמנויות הוא צורת טיפול נפשי; ביבליותרפיה היא אחד מסוגי הטיפול באמצעות אמנויות.

בהגדרה הכללית, הביבליותרפיה היא גישה טיפולית העושה שימוש בטקסט כמרחב לדיאלוג הטיפולי וכאמצעי לתובנה ולהתפתחות נפשית, לסיוע במצבי משבר ולמתן דרכי התמודדות עם סוגי מצוקות שונים.

הטקסטים הנוכחים במפגש נועדו להדהד תכנים הקשורים לאדם, איתם הוא מתמודד באותו שלב בחייו. וגם, לא תמיד יש דף עם מילים, הביבליותרפיה מלקטת "טקסטים" של האדם, הסיפורים שהוא מספר על עצמו- לעצמו ולאחרים.


בטיפול ביבליותרפי, לצד אמצעי של דיבור ושיחה, ניתן להיעזר באמצעי הבעה נוספים המאפשרים ביטוי עצמי בדרכים אחרות: כתיבה וקריאה של טקסטים מז'אנרים שונים, קלפים טיפוליים, יצירה באמנות והתנסויות שמרחיבות את ההתבוננות הנפשית של האדם על עצמו ועל הסביבה שבה הוא מתקיים.

במובן הזה, הניסיון הוא לאפשר לאדם להיות קרוב אל עצמו ולאפשר לו דרכי ביטוי מגוונות. זו גישה עקיפה ומרחיבה אל העולם הפנימי ואל המרחב הבין-אישי של האדם.
 

ליאור גרנות בספרה "כיצד מרפאת הביבליותרפיה?" כתבה: "הטקסט, אם כן, מאפשר לקורא להביא את עולמו הפנימי כדי ליצור מגע משמעותי עם קולו של הטקסט המדבר אליו... זוהי, אם כן, נקודת המוצא לדיאלוג הביבליותרפי: האפשרות "לדבר את עצמך" באופן מעמיק ובטוח, בזכות מרחב הטקסט שמכיל בתוכו הן את עולמו שלו והן את עולמו הייחודי של הקורא הנפגש עמו" (19).
 

במובן הזה, כוחן של המילים ושל הטקסט הפנימי עומד במרכז העבודה הטיפולית: באמצעות סטטוסקופ בלתי נראה אפשר להתבונן בכל אותם חומרי גלם נפשיים שמניעים את החוקיות הפנימית; לעמוד על סף הכאב ולאפשר לו להיות- לפעמים צריך להיכנס גם אל הבור ואל התהום; לשחרר חסימות ועכבות, לעצב ולבנות (לפעמים מחדש) את היסודות הנפשיים, להכיר בתנועה שבין חוץ לפנים ובקיום מתוך הילד הפנימי שבתוכנו, לנשום את הדרך ואת ההתפתחות במהלך הבשלה הדרגתית ובהכרה שהרגשות הם המצפן והתמרור לקיומנו.

לתת צבע, לגיטימציה ואפשרות מגע עם חומרים קשים אבל גם (ובעיקר) עם הכוחות, היצירתיות, התובנות, כוח העמידות והמשאבים הפנימיים.

הביבליותרפיה (ובכלל ענפי הטיפול באמצעות אמנויות) היא גישה שרואה את האדם באור חיובי ומעצים, ומבקשת לאתר את הכוחות, הספונטניות, יכולת ההתמודדות והיצירתיות אצל כל אדם; היא האפשרות לדייק את החוויה הרגשית האינדיבידואלית, הניסיון למצוא את הבית בתוכנו, לשנות את התפיסות שלנו על עצמנו ועל חיינו, להאיר את המרחב הפנימי, להתבונן על הדרך שעברנו ועל זו שעוד מצפה לנו.

bottom of page